^ Naar boven

Onze uitgangspunten

Onafhankelijk

BNG Vermogensbeheer is een onafhankelijke, transparante organisatie. Wij presenteren altijd de voor u optimale oplossing, afgestemd op uw specifieke situatie, wensen en behoeften. Om belangenconflicten te vermijden en zo transparant mogelijk te zijn, brengen wij onze relaties een all-in fee in rekening. Omdat wij niet doen aan handel voor eigen rekening, geen tradingdesk bezitten en geen eigen voorraad effecten ‘op het boek’ hebben, zijn dit ook echt de enige kosten die u betaalt. BNG Vermogensbeheer hanteert verdienmodel 4 van de Autoriteit Financiële Markten.


We kiezen altijd voor de beste oplossing die op dat moment op de markt voorradig is. En die markt kennen we als onze broekzak.

 

Uw belang, ons belang

De focus van onze beleggingsactiviteiten ligt op de langetermijnrelatie die wij met onze klanten opbouwen. ‘Quick-wins’ zijn niet onze drijfveer. Dat ligt volledig in lijn met onze moeder BNG Bank, die al sinds 1914 werkt voor het algemeen belang in Nederland.


Alle mogelijke kortingen en retourprovisies die wij ontvangen van derden, komen volledig aan de klant toe. De winsten van BNG Vermogensbeheer komen via de dividenduitkering van BNG Bank ten goede aan de aandeelhouders van BNG Bank (gemeenten en provincies).

 

We zijn een 100% Nederlandse vermogensbeheerder en daar zijn we trots op.

 

Heldere communicatie

De professionals van BNG Vermogensbeheer hebben een eigen visie op de renteontwikkelingen, financiële markten en economie. Wij kunnen vol passie praten over ons vak. Met klanten doen we dat op een heldere, open en gestructureerde manier. Als uw deskundige gesprekspartner maken wij graag onze beslissingen, adviezen en denkbeelden voor u begrijpelijk en inzichtelijk.

 

In dat kader zijn onze rapportages ook onderscheidend: zo ontvangt u een uitgebreide compliance rapportage en zijn wij als een van de weinige beheerders in Nederland in staat om u een contributie- en attributieanalyse aan te bieden voor uw vastrentende portefeuille.

 

Optimale verhouding

Bescheidenheid is ons devies, behalve in rendementen. Onze zeer ervaren vermogensbeheerders streven altijd naar een optimale risicorendementsverhouding.

BNG Fido Kapitaalmarktselect

banner
Rendementen en koersen

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.